กิจกรรมดำเนินการจัดแนวรั้วกั้นรอบหนองน้ำศรีวนาไล ที่เพื่อป้องกันอันตรายแก่ประชาชน ที่มาออกกำลังกายบริเวณดังกล่าว (โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ)

20 พ.ย. 2023 09:50:06 กิจกรรม ทต.อุบล 25

วันที่  20  พฤศจิกายน  2566
กองช่าง  เทศบาลตำบลอุบล 
โดย นายวิริยพล  เจริญท้าว ผู้อำนวยการกองช่าง  
มอบหมายให้งานโยธา
1.ดำเนินการจัดแนวรั้วกั้นรอบหนองน้ำศรีวนาไล  
ที่เพื่อป้องกันอันตรายแก่ประชาชน 
ที่มาออกกำลังกายบริเวณดังกล่าว
(โดยอยู่ระหว่างดำเนินการ)

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP