นายกเทศมนตรีตำบลอุบล เข้าร่วมเปิดงานโครงการคัดกรองความผิดปกติทางสายตา และแก้ปัญหาการมองไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ

13 ก.ย. 2023 13:00:00 กิจกรรม ทต.อุบล 285

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566

                นางพิมล  พาชื่น นายกเทศมนตรีตำบลอุบล เป็นประธานเปิดงาน โครงการคัดกรองความผิดปกติทางสายตา และแก้ปัญหาการมองไม่ชัดในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยมีผู้สูงอายุ ชุมชน ม.1 และ ม.11 เข้าตรวจวัดสายตาประกอบแว่น ณ หอประชุมเทศบาลตำบลอุบล สนับสนุนงบประมาณโดย กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลอุบลChoose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP