วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 นางพิมล พาชื่น นายกเทศมนตรีตำบลอุบล พร้อมคณะผู้บริหาร นำเจ้าหน้าที่จากกองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการขนย้ายสิ่งของบ้านนายสัมฤทธิ์ ประสานพิมพ์ ประชาชนในชุมชนนาคำ หมู่ที่ 15   ที่ประสบเหตุน้ำท่วมทำให้บ้านเรือนชำรุดเสียหาย และได้นำวัสดุสิ่งของเข้าทำการซ่อมแซมวันนี้วันแรก โดยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ทุกกองงานเป็นอย่างดี