โครงการพัฒนาร้านอาหารให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยและตรวจการสุขาภิบาลร้านอาหาร

31 ส.ค. 2023 09:00:00 ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ทต.อุบล 50

วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นายชวโรจน์ ทัดเทียม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทำโครงการพัฒนาร้านอาหารให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัยและตรวจการสุขาภิบาลร้านอาหาร ให้มีความสะอาดและปลอดภัยถูกสุขลักษณะ ตามมาตรฐาน ณ ท่าบ่อใต้ หมู่ 1 ตำบลแจระแม

Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP