วันที่ 22 พฤศจิกายน​ 2565​ ทีมงานผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง เขตพื้นที่ตำบลขามใหญ่ หรือ Cg ออกเยี่ยมเยียนผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุในชุมชนเขต 2 เทศบาลตำบลอุบล เพื่อให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ ตรวจวัดสุขภาพ แนะนำการปฏิบัติตนของผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้ป่วย ให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยมี นางสาวปาริชาติ เมอร์ริทท์ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลอุบล ร่วมให้การดูแลในครั้งนี้ด้วย