ประกาศเทศบาลตำบลอุบล เรื่อง การรับโอนพนักงานในตำแหน่งผู้บริหาร และเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งประเภท ระดับ และมีฐานะตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งว่างมาดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง ตามเอกสารที่ได้แนบมานี้