กิจกรรม

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ชุมชนเทศบาลตำบลอุบ...
6 ธ.ค. 2022 12:03:56 กิจกรรม ทต.อุบล 2
วันที่ 6 ธันวาคม 2565 อาสาสมัครสาธารณสุขประจำห...
ซ่อมแซมขาตั้งถังขยะที่ชำรุด ให้สามารถใช้การได้ตามป...
6 ธ.ค. 2022 11:56:27 กิจกรรม ทต.อุบล 1
วันที่ 6 ธันวาคม 2565 ภารกิจงานรักษาความสะอาดก...
ดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟฟ้าสาธารณะในซอยเสรี 4 ตามที่ช...
6 ธ.ค. 2022 11:54:37 กิจกรรม ทต.อุบล 2
วันที่ 6 ธันวาคม 2565 ภารกิจงานไฟฟ้ากองช่าง# น...
คณะผู้บริหาร ออกตรวจติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างถ...
6 ธ.ค. 2022 11:52:08 กิจกรรม ทต.อุบล 2
คณะผู้บริหาร ออกตรวจติดตามความก้าวหน้าการก่อสร...
ประชุมคณะกรรมการโรงเรียนผู้สูงอายุ
2 ธ.ค. 2022 10:05:00 กิจกรรม ทต.อุบล 12
    วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นางพิมล พา...
รับมอบอาหารปลาจำนวน​ 2​ กระสอบ​ จากเจ้อ้อ​ เจ้าของ...
30 พ.ย. 2022 18:10:00 กิจกรรม ทต.อุบล 4
วันที่​ 30​ พฤศจิกายน​ 2565​ นางพิมล​ พาชื่น​...
ให้บริการประชาชนตามคำร้องขอ ในการกำจัดรังแตน ในซอย...
30 พ.ย. 2022 16:10:00 กิจกรรม ทต.อุบล 8
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ภารกิจงานป้องกันและบร...
ตรวจสอบการเทคอนกรีตในซอยร่วมใจ 2 ชุมชนก้านเหลือง ห...
30 พ.ย. 2022 16:00:00 กิจกรรม ทต.อุบล 8
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ภารกิจกองช่าง โดย นาย...
ภารกิจการซ่อมแซมปรับปรุงบ้านของประชาชนผู้ประสบภัยน...
30 พ.ย. 2022 15:55:00 กิจกรรม ทต.อุบล 6
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ภารกิจการซ่อมแซมปรับป...
ออกตรวจสอบถนนชำรุด ซอยเสรี ชุมชนดอนกลาง หมู่ที่ 18
30 พ.ย. 2022 15:00:00 กิจกรรม ทต.อุบล 8
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 นางพิมล พาชื่น นายกเท...
นางพิมล​ พาชื่น​ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล​ และคณะผู้บร...
28 พ.ย. 2022 10:35:33 กิจกรรม ทต.อุบล 17
วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 นางพิมล​ พาชื่น​ นายก...
คณะ​อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก​ (อถล.)​ เขตเทศบาลต...
26 พ.ย. 2022 07:01:53 กิจกรรม ทต.อุบล 38
นางพิมล​ พาชื่น​ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล​ และคณะผ...
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ (ขั้นฟื้นฟู) เนื่องในโ...
23 พ.ย. 2022 09:00:00 กิจกรรม ทต.อุบล 30
วันที่ 23​ พฤศจิกายน​ 2565​  นางพิมล​ พาช...
นางพิมล​ พาชื่น​ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล​ เป็นประธานเ...
23 พ.ย. 2022 09:00:00 กิจกรรม ทต.อุบล 41
วันที่ 23​ พฤศจิกายน​ 2565​ เวลา​ 09.00​ น.​ ณ...
Choose Your Color
Purchase now $17
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.
TOP