ป้องกันน้ำท่วม ปี 2558

ผลงานของ : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ในวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลาประมาณ 02.00 น. ได้เกิดพายุฝนตกหนัก ทำให้มีปริมาณน้ำไหลผ่านตามชมชนต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลอุบล ทำให้เกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลัน เทศบาลตำบลอุบล นำโดยนายประภากร สิทธิธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลอุบลและคณะผู้บริหาร ได้สั่งการให้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอุบล ดำเนินการจัดเตรียมกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำท่วมและไหลเข้าในบ้านเรือนของประชาชนภายในเขตเทศบาลฯ ต่อไป