โครงการอบรมและตรวจสุขาภิบาลอาหาร ประจำปี 2558

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 นายประภากร สิทธิธรรม รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอุบล และคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการอบรมและตรวจสุขาภิบาลอาหาร โดยมีเจ้าของร้านอาหารภายในเขตเทศบาลตำบลอุบล เข้าร่วมโครงการดังกล่าว และรับมอบป้าย "Clean Food Good Taste อาหารสะอาด รสชาติอร่อย"