โครงการอบรมนวดสมุนไพรและการกัวซา จากแพทย์แผนไทยสานสายใยสู่ชุมชน

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 นายประภากร สิทธธรรม รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอุบลและคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการอบรมนวดสมุนไพรและการกัวซา จากแพทย์แผนไทยสานสายใยสู่ชุมชน ณ.อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล