ประเพณีล้ำค่า มหาสงกรานต์ ประจำปี 2558

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลอุบล นำโดย นางสาวสาวิตรี สิทธิธรรม พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนการงาน หัวหน้าฝ่ายต่างๆ และพนักงานของเทศบาลฯ ได้จัดงานสืบสานประเพณีล้ำค่า มหาสงกรานต์ ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2558 ณ. บริเวณหนองน้ำทุ่งศรีวนาไล เทศบาลตำบลอุบล เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม โดยภายในงานได้มีขบวนแห่สงกรานต์ ทำบุญถวายภัตตาหารเพล สรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การก่อเจดีย์ทรายทั้ง 7 ชุมชน การละเล่นกีฬาพื้นบ้าน และการแข่งขันอื่นๆ อีกมากมาย