พิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2557

ผลงานของ : กองการศึกษา

วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2558เทศบาลตำบลอุบล นำโดย นางสาวสาวิตรี สิทธิธรรม นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอุบล ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตน้อย ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมศรีวนาไล เทศบาลตำบลอุบล