องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงาน ณ.เทศบาลตำบลอุบล

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมประดู่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ศึกษาดูงาน ณ.เทศบาลตำบลอุบล โดยมีนายสมนึก นิรันดร์ รองนายกเทศมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับคณะที่มาอบรมศึกษาดูงาน