การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ "สามัคคี ก้าวหน้า ประชาเป็นสุข เกมส์" ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2558เทศบาลตำบลอุบล ร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ "สามัคคี ก้าวหน้า ประชาเป็นสุข เกมส์" ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558