การซ้อมแผนฝึกเผชิญเหตุ ณ. ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

ผลงานของ : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลอุบล ร่วมการซ้อมแผนฝึกเผชิญเหตุ ณ. ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี