วันท้องถิ่นไทย 2558

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2558 นายประภากร สิทธิธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลอุบลพร้อมข้าราชการ หัวหน้าส่วน พนักงาน ร่วมงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี พ.ศ. 2558 ณ. ศาลากลาง (หลังเก่า)โดยพร้อมเพียงกัน