คนดีศรีวนาไล

ผลงานของ :

เมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2558 เจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาลตำบลอุบลเก็บทองหนักหนึ่งบาทได้และดำเนินการส่งคืนเจ้าของในช่วงบ่ายวันเดียวกัน