โครงการจัดระเบียบการค้าขาย และการวางสิ่งของบนทางเท้า

ผลงานของ :

โครงการจัดระเบียบการค้าขาย และการวางสิ่งของบนทางเท้า ถนนสุขาอุปถัมภ์ วันที่ 24 ก.ค. 2557