ประกวดผลงานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้

ผลงานของ :

การประกวดผลงานสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ณ. หอประชุมเทศบาลตำบลอุบล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี โดยได้รับเกียรติจาก นายเสริม ไชยณรงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดผลงานดังกล่าวฯ