อบต.ตำบลสระพัฒนา จ.นครปฐม ได้มาศึกษาดูงานที่เทศบาล

ผลงานของ :

องค์การบริหารส่วนตำบลสระพัฒนา จ.นครปฐม ได้มาศึกษาดูงานที่เทศบาลตำบลอุบล ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2557