งานเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2556

ผลงานของ :

งานเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี 2556 '' วิถีตำบลอุบล ยลถิ่นศรีวนาไล '' วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 ณ เทศบาลตำบลอุบล