การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลอุบล วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ผลงานของ :

วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลตำบลอุบล โดยนางอรวรรณ ชนะกุล รองปลัดเทศบาล เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลอุบล เพื่อพิจารณา ( ๑ ร่าง) ของแผนการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ต่อไป