วันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๔

ผลงานของ :

วันอังคารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. โดยนางพิมล พาชื่น นายกเทศมนตรีตำบลอุบล,คณะผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลอุบล ร่วมจัดกิจกรรมเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๔ ขึ้น ณ บริเวณหน้าเสาธง (ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล)