การประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลอุบล วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

ผลงานของ :

เทศบาลตำบลอุบล วันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวสันต์ ศิริผล ประธานชมรมผู้สูงอายุ เป็นประธานการประชุมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลอุบล โดยมีนางอรวรรณ ชนะกุล รองปลัดเทศบาล รักษาราการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล,หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลอุบล (ชั้น๒)