โครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งและผู้ช่วยเหลือคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เทศบาลตำบลอุบล วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔

ผลงานของ :

วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. เทศบาลตำบลอุบลจัดโครงการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งและผู้ช่วยเหลือคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เทศบาลตำบลอุบล โดยนางอรวรรณ ชนะกุล ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลอุบล,หัวหน้าส่วนราชการ,คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง,เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย,ผู้ช่วยเหลือคณะกรรมการดังกล่าวฯ,แขกผู้มีเกียรติ และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่ในการฝึกอบรมดังกล่าวฯ โดยมีวิทยากรมา บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ บทบาทและหน้าที่ของตนเอง ตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล