การเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลอุบล ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล ร่วมสังเกตการณ์การจัดการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลอุบล ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ และโครงการการป้องกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานเทศบาลฯ,ผู้สูงอายุภายในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล