กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอุบล มอบเครื่อง

ผลงานของ :

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลอุบล มอบเครื่องตรวจวัดน้ำตาลในเลือด ให้กับ อสม.ทั้ง 7 ชุมชน วันที่ 9 เมษายน 2557