เปิด “โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลอุบล” วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิด “โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลอุบล” โดยมีนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาลตำบลอุบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล และหัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานเทศบาลฯ,ผู้สูงอายุภายในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล