"การประชุมศูนย์คนพิการเทศบาลตำบลอุบล" วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาลตำบลอุบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล เป็นประธาน "การประชุมศูนย์คนพิการเทศบาลตำบลอุบล" โดยได้ประกาศหลักเกณฑ์การพิจารณาคนพิการที่มีคุณสมบัติ ๒ ประเภทคือ ๑. เพื่อซ่อมแซมบ้านคนพิการ ๒. เพื่อจัดหารถโยกเพื่อช่วยเหลือคนพิการที่เคลื่อนไหวร่างกายลำบาก ในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล โดยมีคณะกรรมการศูนย์ฯ และประชาชนในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ฯ