“กิจกรรมทำความสะอาดชุมชน Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓” วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หมู่ที่ ๒ ชุมชนท่าบ่อเหนือ

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาลตำบลอุบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล เป็นประธานเปิด “กิจกรรมทำความสะอาดชุมชน Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓” โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ,พนักงาน/ลูกจ้างของเทศบาลฯ และประชาชนภายในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวฯ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณต้นซอยสุขาอุปถัมภ์(เส้นโกดัง หจก.ศิริมหาชัย)ถึงแยกถนนท่าบ่อ หมู่ที่ ๒ ชุมชนท่าบ่อเหนือ