วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล,ข้าราชการ,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลฯ ได้เข้าร่วมงาน เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ ๑.ทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เวลา ๐๖.๐๐ น. ๒.พิธีเปิดโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ถนนอุปราช (หน้าศาลากลางหลังเก่า-ทุ่งศรีเมือง) ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เวลา ๑๖.๐๐ น. ๓.พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ ณ มณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เวลา ๑๗.๐๐ น.