การเปิดอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แห่งใหม่) และทำบุญเลี้ยงพระ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ผลงานของ : งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๐๐ น. เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล เป็นประธานเปิดอาคารสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (แห่งใหม่) และทำบุญเลี้ยงพระ ณ บริเวณสวนสาธารณศรีวนาไล เทศบาลตำบลอุบล พร้อมด้วยประธานสภา,สมาชิกสภา,แขกผู้มีเกียรติ,พนักงานเทศบาลและประชาชนภายในเขตเทศบาลฯ เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว