การประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลตำบลอุบล

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล ได้เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลตำบลอุบล โดยมีคณะทำงานเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล