การประชุมศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุบล

ผลงานของ : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล ได้เป็นประธานการประชุมศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลอุบล โดยมีคณะกรรมการศูนย์ฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวฯ ณ ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลอุบล