โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาลตำบลอุบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล ได้จัดโครงการ “อบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานภายในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และมีหัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานเทศบาลฯ ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ ในวันที่ ๑๖ – ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ เทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์, อบต.ยายชา จ.นครปฐม โดยได้ศึกษาดูงานเรื่อง การบริหารจัดการขยะ และโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี