การมอบเงินช่วยเหลือ พนักงานเทศบาลตำบลอุบล ซึ่งเป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วม ปี ๒๕๖๒

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลอุบล พร้อมพนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลอุบล ได้มอบเงินช่วยเหลือ นายเทพประทาน เตียงแก้ว ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เทศบาลตำบลอุบล ซึ่งเป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ผ่านมา เป็นเงินจำนวน ๒,๐๐๐.๐๐ บาทถ้วน ณ สำนักงานเทศบาลตำบลอุบล