โครงการแข่งขันกีฬาสีเชื่อมความสามัคคีชุมชน เทศบาลตำบลอุบล ประจำปี ๒๕๖๒

ผลงานของ : กองการศึกษา

เทศบาลตำบลอุบล นำโดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุบล,สมาชิกสภาเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานของเทศบาลฯ และประชาชนภายในเขตเทศบาลตำบลอุบล ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาสีเชื่อมความสามัคคีชุมชน เทศบาลตำบลอุบล ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ โดยมีการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน อาทิเช่น ๑.เรือยาวสามัคคี ๒.ชักเย่อ ๓.สาลิกาป้อนเหยื่อ ๔.วิ่งผลัดลูกโป่ง และตีกอล์ฟพระราชา ณ. สนามกีฬาหนองหอย หมู่ ๑๐ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี เวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป