โครงการส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย ประจำปี ๒๕๖๒

ผลงานของ : กองการศึกษา

เทศบาลตำบลอุบล นำโดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล,พนักงาน,ลูกจ้างเทศบาลฯ และประชาชนภายในเขตฯ ได้จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ สวนสาธารณะศรีวนาไล เวลา ๑๖.๐๐ น.