พิธีมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๒ ให้กับชาวจังหวัดอุบลราชธานี บริเวณสี่แยกวนารมย์

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

มณฑลทหารบกที่ ๒๒ นำโดย พลตรีอรรถ สิงหัษฐิต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๒๒ ได้กำหนดพิธีมอบของขวัญปีใหม่ ในวันศุกร์ที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ บริเวณแยกวนารมย์ เทศบาลตำบลอุบล นำโดยนายเมธาสิทธิ์ ตั้งลิขิตชุมมวน รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุบล,พนักงานเทศบาล,ลูกจ้างและจิตอาสาภายในเขตเทศบาลฯ ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ โดยโครงการจิตอาสา พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณสี่แยกวนารมย์ เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๒ ให้กับชาวจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน ทั้งนี้การปรับปรุงได้แล้วเสร็จด้วยดี เป็นไปตามความมุ่งหมายแล้ว