งานพิธีรำบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระปทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี ๒๕๖๑

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายวีระชัย คำล้าน ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลอุบล,รองปลัดเทศบาล,หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลตำบลอุบล ได้เข้าร่วมกิจกรรม “งานพิธีรำบวงสรวงและสดุดีวีรกรรมพระปทุมวรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) ประจำปี ๒๕๖๑” ณ อนุสาวรีย์พระปทุม-วรราชสุริยวงษ์ (เจ้าคำผง) มณฑลพิธีทุ่งศรีเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ในวันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น.