การจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์หน่วยงานราชการ อำเภอเมืองอุบลราชธานี ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๑ ขึ้นในวันที่ ๒๖ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑

ผลงานของ : กองการศึกษา

เทศบาลตำบลอุบล นำโดยนายสมนึก นิรันดร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลอุบล ได้เป็นประธานเปิดการจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์หน่วยงานราชการ อำเภอเมืองอุบลราชธานี ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๑ ขึ้นในวันที่ ๒๖ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ. สนามกีฬาสวนสนามม้า เทศบาลตำบลอุบล อำเภอเมืองอุบลราชธานี