งานพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช วันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายสมนึก นิรันดร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลอุบล,หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลอุบล เข้าร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๒ หน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี (หลังเก่า) ในวันจันทร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๓๐ น.