งานพิธีทำบุญตักบาตร วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณมณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลอุบล โดยหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลอุบล ได้เข้าร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตร วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณมณฑลพิธีทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี เวลา 06.30 น.