“วันท้องถิ่นไทย” ในเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายสมนึก นิรันดร์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลอุบล,ข้าราชการ,พนักงานและลูกจ้างของเทศบาลฯ ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องใน “วันท้องถิ่นไทย” ในเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 เวลา 07.00 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัด ( หลังเก่า ) อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี