งาน “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” วันพุธที่ 18 มกราคม 2560

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายเมธาสิทธิ์ ตั้งลิขิตชุมมวน รองปลัดเทศบาลตำบลอุบล,หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลอุบล เข้าร่วมงานรัฐพิธีการวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” วันพุธที่ 18 มกราคม 2560 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เวลา 08.00 น.