งาน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายประภากร สิทธิธรรม รองนายกเทศมนตรีตำบลอุบล,คณะผู้บริหาร,หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลอุบล เข้าร่วมงานรัฐพิธีการวางพานพุ่มถวายราชสักการะ เนื่องใน “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” วันอังคารที่ 17 มกราคม 2560 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เวลา 08.00 น.