เทศบาลตำบลอุบล ได้ต้อนรับนายสมชัย คล้ายทับทิม นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ในวันที่ 26 ธันวาคม 2559

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลอุบล ได้ต้อนรับนายสมชัย คล้ายทับทิม นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ตามแผนการตรวจเยี่ยมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองอุบลราชธานี ในวันที่ 26 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา