โครงการคืนรอยยิ้ม ระยะที่ 3 บสย.ร่วมกับ คบจ.อุบลราชธานี

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลอุบล ได้ร่วมจัดโครงการคืนรอยยิ้ม ระยะที่ 3 บสย.ร่วมกับ คบจ.อุบลราชธานี "ชวนพี่น้อง มีทุน มีออม มีสุข" ในวันที่ 2 ธันวาคม 2559 ณ อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลอุบล