งาน “รวมพลังแห่งความภักดี” ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายเมธาสิทธิ์ ตั้งลิขิตชุมมวน รองปลัดเทศบาลตำบลอุบล,หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลอุบล ได้เข้าร่วมงาน “รวมพลังแห่งความภักดี” ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 06.30 น. ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี