งานวันปิยมหาราช วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559

ผลงานของ : สำนักปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลอุบล โดยนายสมนึก นิรันดร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลอุบล,หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลอุบล เข้าร่วมพิธีถวายบังคมและวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี(หลังเก่า)ในวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 เวลา 06.30 น.